Translation of Bung in الإنجليزية

ترجمة Bung

Babylon 10

برنامج الترجمة الاكثر شعبية

للتحميل مجاناLocal Translation:
Traductor
Traduction
Tradutor
Traduttore
Übersetzung
Перевод
Μετάφραση
Çeviri
لترجمة
翻訳
إلى
Bung in الإنجليزية
stopper, plug; bunghole; seller of liquor (Slang) close with a stopper, plug up; beat, hit; injure, bruise; (Slang) throw something somewhere recklessly; tip, give a gratuity nonfunctional, broken, out of order; unusable; bankrupt; dead, not living (Slang)

More: الإنجليزية to الإنجليزية translation of bung
Bung in اليونانية
τάπα, πώμα, βούλωμα βουλώνω

More: الإنجليزية to اليونانية translation of bung
Bung in الصينية (ق)
塞; 堵, 塞住; 弄伤, 攻击; 丢 塞子#桶孔

More: الإنجليزية to الصينية (ق) translation of bung
Bung in الصينية (ر)
塞; 堵, 塞住; 弄傷, 攻擊; 丟 塞子#桶孔

More: الإنجليزية to الصينية (ر) translation of bung
Bung in العربية
سدادة رض, سد, كدر, ذهب على وجه السرعة

More: الإنجليزية to العربية translation of bung
Bung in الأسبانية
bitoque, tapón taponar con bitoque o tarugo, sellar que no funciona, que no anda, roto, descompuesto, fuera de servicio, averiado, dañado; inservible, sin uso; en quiebra, en bancarrota, en decadencia; muerto, sin vida (Argot)

More: الإنجليزية to الأسبانية translation of bung
Bung in الروسية
затыкать, закупоривать, подбить, швырять втулка, затычка, пробка

More: الإنجليزية to الروسية translation of bung
Bung in الهولندية
(jargon) sterke drank verkoper; kurk, dichten weggooien; dichtstoppen

More: الإنجليزية to الهولندية translation of bung
Bung in البرتغالية
tapa, tampa, rolha, batoque; vendedor de bebidas alcoólicas (Gíria) batocar, embatocar, tampar, arrolhar; atirar, jogar, arremessar; contundir, bater; amassar que não funciona, quebrado, fora de serviço, inútil, que não pode ser usado; morto (Gíria)

More: الإنجليزية to البرتغالية translation of bung
Bung in التركية
fıçı tapası, tıpa, tıkaç tıkamak, tıpalamak, fırlatmak, savurmak

More: الإنجليزية to التركية translation of bung
Bung in الإيطالي
cocchiume; grosso turacciolo, tappo (sl) gettare, scagliare, lanciare

More: الإنجليزية to الإيطالي translation of bung
Bung in الفرنسية
bouchon, bondon, bonde (fût); marchand de boissons alcoolisées, vendeur de liqueur (Argot) bouchonner, bondonner; boucher

More: الإنجليزية to الفرنسية translation of bung
Bung in الألمانية
Verstopfung; Alkoholverkäufer (Umgangsprache) spunden, verstopfen kaputt, nicht funktionierend, funktionsuntüchtig; unbrauchbar ; bankrott; tot, nicht lebendig (Slang)

More: الإنجليزية to الألمانية translation of bung
Bung in اليابانية
栓; 盲腸; 樽口; 醸造者; (俗語)パブの主人; 心付け 栓をする; 打つ; 傷つける; (俗語)何かを何も考えずに投げる; チップを渡す 機能しない, 壊れた; 役に立たない; 破産した; 死んだ(俗語)

More: الإنجليزية to اليابانية translation of bung
Bung in العبرية
פקק, מגופה; מוכר משקאות חריפים (סלנג) להשליך; לזרוק דבר מה בחוסר זהירות; לפקוק; (סלנג) לתת תשר

More: الإنجليزية to العبرية translation of bung
Bung in الكورية
(통의) 마개 마개를 하다, 막다; 던지다, 날리다(영국)

More: الإنجليزية to الكورية translation of bung
Bung in السويدية
hyva, kasta; sätta tappen i, täppa igen propp, tapp; bryggare; krögare

More: الإنجليزية to السويدية translation of bung
مزيد من اللغات:
[top]
Bung in الإنجليزية
1. to give or throw:"Go on, bung her an extra tenner for trying"
2. a bribe

More: الإنجليزية to الإنجليزية translation of bung
bung
\bung\ (&?;), n. [cf. w. bwng orfice, bunghole, ir. buinne tap, spout, ogael. buine.]
1. the large stopper of the orifice in the bilge of a cask.
2. the orifice in the bilge of a cask through which it is filled; bunghole.
3. a sharper or pickpocket. [obs. & low] you filthy bung, away.
bung
\bung\, v. t. [imp. & p. p. bunged (&?;); p. pr. & vb. n. bunging (&?;).] to stop, as the orifice in the bilge of a cask, with a bung; to close; -- with up.

  similar words(1) 

 to bung up 

More: الإنجليزية to الإنجليزية translation of bung
A bung or stopper is a truncated cylindrical or conical closure to seal a container, such as a bottle, tube or barrel. Unlike a lid, which encloses a container from the outside without displacing the inner volume, a bung is partially inserted inside the container to act as a seal.

See more at Wikipedia.org...


Copyright: © This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License More: الإنجليزية to الإنجليزية translation of bung
Bung is an extinct language formerly spoken in Cameroon.
The language is: Bung

More: الإنجليزية to الإنجليزية translation of bung
Noun
1. a plug used to close a hole in a barrel or flask
(synonym) spile
(hypernym) plug, stopper, stopple
(part-holonym) barrel, cask
Verb
1. give a tip or gratuity to in return for a service, beyond the agreed-on compensation; "Remember to tip the waiter"; "fee the steward"
(synonym) tip, fee
(hypernym) give, gift, present
2. close with a cork or stopper
(hypernym) close, shut
(derivation) spile


More: الإنجليزية to الإنجليزية translation of bung
Bwng = n. an orifice, a bung

More: الإنجليزية to الإنجليزية translation of bung
a pickpocket an empty purse a full purse

More: الإنجليزية to الإنجليزية translation of bung
(v. t.)
To stop, as the orifice in the bilge of a cask, with a bung; to close; -- with up.
   (n.)
The orifice in the bilge of a cask through which it is filled; bunghole.
   (n.)
The large stopper of the orifice in the bilge of a cask.
   (n.)
A sharper or pickpocket.
  

Copyright: Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913), edited by Noah Porter. About More: الإنجليزية to الإنجليزية translation of bung
a pickpocket

More: الإنجليزية to الإنجليزية translation of bung
1. put; 2. toss to another person; throw; 3. stopper; 4. not in good working order; impaired; injured behave temperamentally stage or orchestrate something; prepare or arrange, especially at short notice: “We'll bung on a party” behave in a pompous and overbearing manner (from "bung" - a stopper) mouth 1. (obsolete) die; 2. break down; cease to function; 3. fail; 4. become bankrupt (from the Aboriginal language Jagara)

More: الإنجليزية to الإنجليزية translation of bung
احصل على برنامج الترجمة من Babylon Download تحميل مجاني الآن! ZDNet PCMagazine
Bung in اليونانية
(Lex**) πώμα

More: الإنجليزية to اليونانية translation of bung
Bung in الصينية (ق)
甲板螺栓顶塞 甲板木塞 桶口 塞子;桶孔

More: الإنجليزية to الصينية (ق) translation of bung
Bung in العربية

N
الاسكابة: سدادة لثقب البرميل = ثقب البرميل
VT
سد ، أغلق

More: الإنجليزية to العربية translation of bung

ألاسم

بُزَال


ethar1@yahoo.com

More: الإنجليزية to العربية translation of bung
احصل على برنامج الترجمة من Babylon Download تحميل مجاني الآن! ZDNet PCMagazine
Bung in التشيكية
zazátkovat, zátka, zátkovat, čep

More: الإنجليزية to التشيكية translation of bung
Bung in Indonesian
sumbat besar (sumbat tong)

More: الإنجليزية to Indonesian translation of bung
sumbat besar
my child #02

More: الإنجليزية to Indonesian translation of bung
Bung in الأسبانية
tapón roscado - conexión para el detector de oxígeno en el sistema de escape

More: الإنجليزية to الأسبانية translation of bung
(n.) = tapón.
Ex: Filtered air is then bubbled through the solution to remove carbon dioxide, and the flask is sealed with a bung.
(n.) = soborno, confabulación, chanchullo, tejemanejes.
Ex: Thee reader is being ripped off by bookselling chains demanding so-called 'bungs' for prime space.
(v.) = taponar.
Ex: As soon as it is burnt out, fill up the cask with wine, and bung it up tight.
----
* bung + Nombre + in = meter, poner.


More: الإنجليزية to الأسبانية translation of bung
احصل على برنامج الترجمة من Babylon Download تحميل مجاني الآن! ZDNet PCMagazine
Bung in الروسية
№_1.: [n.]
1)
затычка, втулка
2) [сл.] ложь №_2.: [v.]
1)
затыкать, закупоривать, [перен.] закрывать
~ed up заплывший (о глазах)
2) [сл.] швырять (камни)

More: الإنجليزية to الروسية translation of bung
(v) заткнуть; затыкать

Copyright: Learn more at ling98.com More: الإنجليزية to الروسية translation of bung
затыкать, затычка, втулка, пробка

More: الإنجليزية to الروسية translation of bung
затычка

More: الإنجليزية to الروسية translation of bung
1. n. 1. (большая) пробка, затычка, втулка 2. трактирщик 3. жарг. ложь, обман 2. v. 1. затыкать, закупоривать 2. подбить (глаз в драке) 3. жарг. швырять (камни и т. п.) - bung in - bung off - bung up 3. a. австрал. жарг. 1. мертвый, умерший 2. обанкротившийся - go bung

More: الإنجليزية to الروسية translation of bung
Bung in الهولندية
prop

Copyright: © Jakob Vlietstra, 2006 More: الإنجليزية to الهولندية translation of bung
Bung in التركية
tıkaç

More: الإنجليزية to التركية translation of bung
tapa, tikaç,firlatmak, atmak

More: الإنجليزية to التركية translation of bung
i. 1. tapa, tıpa. 2. fıçı deliği. f. 1. tapalamak, tıpalamak, ağzını tapa/tıpa ile kapamak. 2. dövmek, hırpalamak.

More: الإنجليزية to التركية translation of bung
TIKAÇ

More: الإنجليزية to التركية translation of bung
i. 1. tapa, tıpa. 2. fıçı deliği. f. 1. tapalamak, tıpalamak, ağzını tapa/tıpa ile kapamak. 2. dövmek, hırpalamak.

More: الإنجليزية to التركية translation of bung
tıkaç

More: الإنجليزية to التركية translation of bung
احصل على برنامج الترجمة من Babylon Download تحميل مجاني الآن! ZDNet PCMagazine
Bung in التايلاندية
vt. บัง (U.)
1. อุดช่อง หรือรู ที่ถัง
2. ขว้าง
3. อุดให้แน่น (ให้น้ำไม่ไหล)
4. ทำให้ขยายใหญ่ หรือโป่งพองขึ้น

More: الإنجليزية to التايلاندية translation of bung
(บัง) {bunged,bunging,bungs} n. จุก,รูถัง vt. ปิดด้วยจุก,ปิดจุก,อุดแน่น,ขว้าง,โยน,ทำให้ขยายใหญ่ -Phr.(bung off หนี) -Phr.(bung up ตีบาดเจ็บ,จุกเต็มไปหมด,ตีเสีย) คำที่มีความหมายเหมือนกัน: stopper

More: الإنجليزية to التايلاندية translation of bung
ไม้สำหรับอุดรูถัง

More: الإنجليزية to التايلاندية translation of bung
Bung in Vietnamese

[bʌɳ]

◊ danh từ

▪ (từ lóng) sự đánh lừa, sự nói dối

◊ danh từ

▪ nút thùng

◊ ngoại động từ

▪ đậy nút (thùng)

▪ (từ lóng) ném (đá...)

▫ to bung off

▪ (từ lóng) vội vã chạy trốn

◊ tính từ

▪ (úc) (từ lóng) chết

▪ vỡ nợ

◦ to go bung : chết, vỡ nợMore: الإنجليزية to Vietnamese translation of bung
Bung in الرومانية
a pune cep;cep;dop;minciuna

More: الإنجليزية to الرومانية translation of bung
v.i.: (sl.) a o şterge, a o lua la fugă. When they saw the policeman, they bunged off like scared rabbits. v.t.: 1. (sl.) a bloca, a stopa. The last night's frost bunged up the water-pipe and we must change it immediately, [Synonyms: block, clog, stop.] 2. (sl.) a scoate din circulaţie. He received such a terrible blow that it bunged him up for a few weeks.

More: الإنجليزية to الرومانية translation of bung
I. 1. cep, vrana
2. obturator
II. a astupa, a pune cep la (un butoi)

More: الإنجليزية to الرومانية translation of bung
(th) obturator; dop; cep
  

More: الإنجليزية to الرومانية translation of bung
vrana, cep, dop; a astupa (a pune dop, cep la); minciuna

More: الإنجليزية to الرومانية translation of bung
احصل على برنامج الترجمة من Babylon Download تحميل مجاني الآن! ZDNet PCMagazine
Bung in الكاتالونية
s tap
v llançar | assolir

More: الإنجليزية to الكاتالونية translation of bung
Bung in بولندي
szpunt, korek, zatyczka; rzucać; zatykać

More: الإنجليزية to بولندي translation of bung
Bung in الفرنسية
bung1 [bHE] n bonde f, bondon m (de fût).

bung2 vt
(a)boucher (un orifice);
(b)F mettre, fourrer (quelque chose);
bung it in a drawer, fourre-le dans un tiroir;
bung it over, (throw it) balance-le.

More: الإنجليزية to الفرنسية translation of bung
احصل على برنامج الترجمة من Babylon Download تحميل مجاني الآن! ZDNet PCMagazine
Bung in Bulgarian
чеп; тапа; запушвам; измама; канелка; лъжа; натъпквам;

More: الإنجليزية to Bulgarian translation of bung
[b^¶] n 1. канелка, чеп, тапа, запушалка (на бъчва); 2. дупка за{2} [] v 1. запушвам с чеп (бьчва); 2. запушвам, задръствам (оби{3} [] а австрал. sl. 1. умрял; 2. разорен; разрушен; безполезен

More: الإنجليزية to Bulgarian translation of bung
[bл¤] n 1. канелка, чеп, тапа, запушалка (на бъчва); 2. дупка за чеп (в бьчва); 3. разг. кръчмар. [] v 1. запушвам с чеп (бьчва); 2. запушвам, задръствам (обик. pass), ~ed up запушен, задръстен (за нос, трьба, канал и пр.); a ~ed up eye подуто/ отекло око; 3. sl. хвърлям, мятам (at по); 4. to ~ in sl. вмъквам, набутвам; 5. to ~ off офейквам. [] а австрал. sl. 1. умрял; 2. разорен; разрушен; безполезен.

More: الإنجليزية to Bulgarian translation of bung
Bung in Croatian
veliki zapušač

More: الإنجليزية to Croatian translation of bung
začepiti

More: الإنجليزية to Croatian translation of bung
Bung in الفارسي
چوب‌ پنبه‌ بشكه‌، دريچه‌ مجرا، كيسه‌، (مج.) جيب‌ بر،ساقي‌، دروغ‌، سوراخ‌ بشگه‌ رابستن‌

More: الإنجليزية to الفارسي translation of bung


More: الإنجليزية to الفارسي translation of bung
چوب پنبه بشكه، جيب بر، دروغ، دريچه مجرا، سوراخ بشگه رابستن، ساقي، كيسه

More: الإنجليزية to الفارسي translation of bung
چوب پنبه بشکه ،دريچه مجرا،کيسه ،(مج ).جيب بر،ساقى ،دروغ ،سوراخ بشگه رابستن
علوم مهندسى : بخشى از طاق کوره گازى و هوايى

More: الإنجليزية to الفارسي translation of bung
چوب‌ پنبه‌ بشكه‌ ، دريچه‌ مجرا، كيسه‌، )مج.( جيب‌ بر،س ساقي‌، دروغ‌، سوراخ‌ بشگه‌ رابستن‌

More: الإنجليزية to الفارسي translation of bung
ِ—¨“گ¤ ùًھ“  گ¤ّ¨ ٹهّ¤¢ ٹüى‘¨ ¨ٹ¤“ ’‏› (.›ُ) ٹù¨‏î ٹگ¤›ُ ù‌‏¤¢ ٹ ùîھ“ ù“÷• ’ّ‌

More: الإنجليزية to الفارسي translation of bung
احصل على برنامج الترجمة من Babylon Download تحميل مجاني الآن! ZDNet PCMagazine
Bung in الهنغارية
seggluk, dugó, nem rendes, palackdugó, sörgyáros

More: الإنجليزية to الهنغارية translation of bung
dugasz; dugó; akona nyílása; akonadugó; bedugaszolás; eltömés; fadugó; gyanús; hazugság; hordó szádja; hordó-dugasz; hordó-akona; lecsúszott; nagyzolás; nem rendes; nem szabályos; nem tisztességes; palackdugó; parafadugó; seggluk; szádalás; sörfőző; sörgyári munkás; sörgyáros; tisztított állati bél; tönkre ment; valótlanság; végbélnyílás; állás nélküli

More: الإنجليزية to الهنغارية translation of bung
seggluk, dugó, nem rendes, palackdugó, sörgyáros

Copyright: More: الإنجليزية to الهنغارية translation of bung
bedugaszol,bezár,bedagad,eltömôdik

More: الإنجليزية to الهنغارية translation of bung
Bung in Serbian
Cep-Zapusac

More: الإنجليزية to Serbian translation of bung
Bung in Albanian
[bang] n.,v. -n. tapë (për vozat) /-vt 1. mbyll, tapos. 2. Br.gj.fol. flak, hedh
bung in zhrg. përfshij, shtoj
bung out zhrg. a) përzë; b) hedh, flak
bung up a) mbyll me tapë; b) gj.fol. shtyp

More: الإنجليزية to Albanian translation of bung
ndaloj

More: الإنجليزية to Albanian translation of bung
احصل على برنامج الترجمة من Babylon Download تحميل مجاني الآن! ZDNet PCMagazine
Bung in Mongolian
n. їйсэн/ эрзээнэн таглаа. v. хамаагїй хаях/ тавих.

More: الإنجليزية to Mongolian translation of bung
таглах, бөглөх, битүүлэх

Copyright: Copyright©2004 Amar A. AACS. All rights reserved. More: الإنجليزية to Mongolian translation of bung
Bung in الأردية
n. piipey ki Daat

More: الإنجليزية to الأردية translation of bung
n.
گٹّا - ڈاٹ
v. a.
گٹا يا ڈاٹ لگانا - بند کرنا


More: الإنجليزية to الأردية translation of bung
Bung in الأوكراني
(n) затичка

Copyright: Learn more at ling98.com More: الإنجليزية to الأوكراني translation of bung